Ngày 26/08, Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) đã nộp hồ sơ dự kiến phát hành 33,768,750 cp trả cổ tức đợt 2/2013 theo tỷ lệ 100:3.

Nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2013 sau trích lập các quỹ.

Sanh Tín