Học sinh Trung học Cơ sở không thuộc Bảng cửu chương là một thực trạng đáng báo động hiện nay. Không thuộc cửu chương thì không thể làm phép tính nhân, chia. Tuy nhiên, nhiều học sinh cũng không bận tâm, vì các em đã có máy tính hỗ trợ. Tất cả các phép tính, chỉ cần một động tác đơn giản là có ngay đáp số, điều này đã dẫn đến một thực trạng đáng buồn: Nhiều học sinh không có máy tính thì không thể làm bài...