Ngay từ đầu năm 2008, hàng loạt nhà sản xuất máy quay phim đã “đánh tiếng” về những mẫu sẽ xuất hiện trong năm nay.