Ngày 16/3/2012, ông Lê Phan Hoàng Chiêu, Giám đốc Trung tâm R&D chính thức thông báo kết luận về công trình máy phát điện bằng nước của TS.Nguyễn Chánh Khê, Phó giám đốc Trung tâm R&D. Theo đó, kết luận cho rằng, sáng tạo của TS Khê chưa phải là một đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định của quản lý khoa học hiện nay và theo quy chế về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Trung tâm R&D đã ban hành.

Ngày 16/3/2012, ông Lê Phan Hoàng Chiêu, Giám đốc Trung tâm R&D chính thức thông báo kết luận về công trình máy phát điện bằng nước của TS.Nguyễn Chánh Khê, Phó giám đốc Trung tâm R&D. Theo đó, kết luận cho rằng, sáng tạo của TS Khê chưa phải là một đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định của quản lý khoa học hiện nay và theo quy chế về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Trung tâm R&D đã ban hành.

Hội thảo về Máy phát điện chạy bằng nước của TS Khê tại Khu Công nghệ cao TP.HCM ngày 9/3/2012 đã thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, khoa học và báo chí tham dự.

Nghiên cứu của TS Nguyễn Chánh Khê chưa qua trình tự sơ tuyển, xét duyệt, đưa vào kế hoạch, kinh phí chính thức. Đây chỉ là nghiên cứu mang tính cá nhân có sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất, thời gian làm việc của Trung tâm R&D. Bản thân TS Khê cũng nói, sáng chế máy phát điện chạy bằng nước hiện đang ở giai đoạn đăng ký, chưa được cấp chứng nhận theo quy định.

Ông Lê Phan Hoàng Chiêu cho rằng, Trung tâm luôn khuyến khích và tạo điều kiện để TS Khê đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tại Sở KHCN TP.HCM.

Trước đó, ngày 14/2/2012, Trung tâm R&D cũng đã phát đi thông báo: Thông tin về nội dung và kết quả bước đầu của dự án máy phát điện bằng nước được đăng tải trên các báo trong thời gian qua là phát biểu của cá nhân TS. Nguyễn Chánh Khê. Phát ngôn của TS Khê không phải là công bố chính thức của Trung tâm R&D…

Trung tâm R&D có quy định, phát ngôn các hoạt động của Trung tâm là do Giám đốc Trung tâm.