Từ ngày 1-9-2016, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do nhà đầu tư nước ngoài NK theo phương thức tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án ODA tại Việt Nam phải nộp thuế NK khi tạm nhập. Khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật liên quan thì được hoàn thuế NK đã nộp.

May moc tam nhap thuc hien du an ODA phai nop thue NK - Anh 1

Máy móc tạm nhập thực hiện dự án ODA khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK đã nộp. Ảnh: M.Hùng.

Được biết, tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK quy định về các trường hợp hoàn thuế, trong đó có nêu: “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp”.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, từ ngày 1-9-2016, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do nhà đầu tư nước ngoài NK theo phương thức tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án ODA tại Việt Nam phải nộp thuế NK khi tạm nhập. Khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật liên quan thì được hoàn thuế NK đã nộp.

Số tiền thuế NK được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất tính theo thời gian sử dụng, lưu tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế NK đã nộp.

Để thống nhất thực hiện quy định của Luật Thuế XK, thuế NK số 107 về thuế NK đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án ODA, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tính thuế đối với mặt hàng này như trên.

Thu Trang