Với sản phẩm “Đánh thức cơn ngủ gật cho tài xế", Nguyễn Ngọc Đức (Thanh Hóa) đoạt giải nhì quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hải Phòng.

Nguyễn Dương