Máy bay tương lai có thể là phương tiện di chuyển cá nhân, dễ dàng cất cánh và thân thiện với môi trường.

Lê Phát (Video: Mashable)