Tập đoàn Gen Corporation đã chính thức cho ra mắt chiếc trực thăng một người lái nhỏ nhất thế giới GEN H-4