Các anh đã ra đi cùng EC-130, nhưng nỗi đau còn ở lại. Một buổi chiều núi Dinh nhiều cảm xúc trong bầu trời buồn bã và vang vọng đầy tiếng thét cháy lòng của tình người.