Ấn Độ đã sử dụng máy bay chiến đấu hạng nhẹ tự sản xuất mang tên "Tejas" để phóng thử thành công một quả tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 ở ngoài khơi bang Goa, phía Tây Ấn Độ.