Hôm rồi, Bộ Tài chính tổ chức họp báo, công bố giá xăng của VN tương đuơng và thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Và đó là lý do chính để bộ đưa ra “quyết sách”: Chưa giảm giá xăng để tạo điều kiện cho DN trả nợ Ngân sách đồng thời góp Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong các số báo trước, DĐDN đã nhiều lần nói tới thực tế, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của VN không thể đủ nguồn hoạt động vì những lý do mà vì nó phải ra đời quỹ này. Trong khi muốn người tiêu dùng đóng góp nguồn hình thành quỹ, thì vì phải giữ giá xăng dầu, tránh “sốc” cho người tiêu dùng mà Nhà nước đành hoãn “vô thời hạn” việc tính chi phí bình ổn vào giá bán để các DN kinh doanh xăng dầu thực hiện. Ấy thế nhưng, theo tính toán của DN kinh doanh, được “ủng hộ” bằng trần tình của Bộ Tài chính, rằng cả với giá bán hiện nay (14.200 VND/lít xăng), thì DN kinh doanh… vẫn… lỗ. Và vì “phân trần” này, mà người tiêu dùng phải ngơ ngác tự hỏi, có đúng DN kinh doanh xăng dầu “của ta” đang… lỗ, hay đó chỉ là một cách “chế biến” số liệu để tạo cớ không giảm giá xăng dầu ? Mâu thuẫn là ở chỗ, trong khi muốn thuyết phục người tiêu dùng chịu đựng giá xăng dầu cao để tạo nguồn thu lại cho Nhà nước và hình thành quỹ bình ổn giá, thì chi phí sản xuất thực tế của các DN kinh doanh thế nào lại vẫn là điều “nửa tin, nửa ngờ” với người tiêu dùng. Mà khi chưa làm người tiêu dùng tin, thì việc ép họ phải chịu giá xăng dầu cao lại là phi lý. Vòng luẩn quẩn về giá xăng dầu do Bộ Tài chính tạo ra. Vì thế, lại trở thành một dạng quyết định duy ý chí, đầy tính chất ép buộc để bảo vệ quyền lợi của DN kinh doanh xăng dầu và Nhà nước, thay vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như bộ vẫn “quảng cáo”. Quốc Dũng