Hơn 100 bức họa của 5 họa sĩ đến từ miền đất phương Nam có thể không nói hết về đời sống nghệ thuật miền Nam, nhưng qua đó, câu chuyện về “hậu trường” của các nhóm sáng tác được hé lộ…