Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang vừa triển khai kế hoạch giám sát năm 2016.

Mat tran To quoc Tien Giang trien khai ke hoach giam sat - Anh 1

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập 4 đoàn giám sát: Đoàn thứ nhất do ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại 44 xã của thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Tân Phước và TP Mỹ Tho;

Đoàn thứ 2 do ông Lê Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại 36 xã huyện Cái Bè, huyện Gò Công Tây;

Đoàn thứ 3 do ông Quách Trung Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại 24 xã của thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông và ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại 41 xã của huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo.

Theo kế hoạch, đợt giám sát kết thúc vào cuối quý IV-2016. Nội dung giám sát đoàn sẽ đi thực tế một số hộ dân, một số tổ hợp tác, hợp tác xã quản lý nước sinh hoạt, công tác kiểm tra, quản lý nguồn nước, thu chi; quyền và nghĩa vụ của đơn vị cấp nước và người sử dụng nước; việc xử lý các hành vi vi phạm…

Sau khi làm việc với các các xã, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang về thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu UBND tỉnh trong việc quản lý sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Huỳnh Hải (UBMTTQ tỉnh Tiền Giang)