Bén duyên với truyền hình bắt đầu qua vai Trịnh Khả đầy mưu mô, gian giảo trong "Chuyện làng Nhô", và hiện nay là Tổng giám đốc Lê Thanh trong "Chạy án", dường như Nguyễn Hải bị "đóng đinh" bởi một dạng vai phản diện điển hình.