Có cảm giác như năm nay nắng hạn ở miền Trung gay gắt hơn mọi năm, nhưng với vùng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), trời lại thường mưa dông. Đó chính là lý do khiến đồng muối Sa Huỳnh mất mùa chưa từng có.