Từ những cuộc gặp gỡ ấy, Thủy, vợ Dũng và Thư (bạn Dũng) đã có tình ý riêng. Ngày 19/9, Dũng theo dõi và phát hiện hai người đi ăn cùng nhau. Máu ghen nổi lên, Dũng dùng dao đâm Thư tử vong. Còn Thủy do quá xấu hổ đã trầm mình xuống sông tự vẫn.