Masan Horizon sẽ chào mua hơn 180 triệu cổ phiếu, tương đương 25,05% vốn điều lệ của Masan Ressources để nâng sở hữu lên 97,79% vốn điều lệ.

Masan mua lai toan bo von tai Masan Ressources bang tien vay - Anh 1

Theo thông tin từ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Tầm nhìn Masan (Masan Horizon), một công ty con của Tập đoàn Masan (Masan nắm 100% vốn) đã thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (UpCOM: MSR).

Theo đó, Masan Horizon sẽ chào mua hơn 180 triệu cổ phiếu, tương đương 25,05% vốn điều lệ của Masan Ressources. Thời gian chào mua dự kiến diễn ra từ 11/11/2016 đến ngày 12/12/2016.

Mức giá chào mua mà Masan Horizon đưa ra là 15.500đ/cổ phiếu, ngang bằng với mức giá chốt phiên giao dịch ngày 11/11/2016. Nếu giao dịch này thành công, tương đương với việc Masan sẽ phải chi ra gần 2.800 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại MSR.

Dự kiến sau giao dịch, Masan Horizon sẽ nắm giữ tổng cộng 703,54 triệu cổ phiếu MSR, chiếm 97,79% vốn điều lệ và 100% trên tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Masan Resources. Masan Resources hiện có 15,9 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức (không có quyền biểu quyết) do PENM III nắm giữ.

Theo kế hoạch đưa ra trước đó của Tập đoàn Masan, để tài trợ vốn cho kế hoạch mua lại cổ phần MSR, Masan sẽ tiến hành vay một khoản tối đa là 35 triệu USD có thời hạn 2 năm từ MRC Ltd.

Đáng lưu ý, MRC Ltd cũng hiện đang là cổ đông ngoại lớn thứ 2 tại MSR với tỷ lệ sở hữu 20,49%, và số cổ phần của MRC Ltd đang sở hữu cũng chính là tỷ lệ mà Masan Horizon sẽ mua vào theo kế hoạch.