(HNM) - Chương trình nghệ thuật Bích họa (Mural Arts Program - MAP) tại thành phố Philadelphia(Mỹ) được đánh giá là mô hình chuẩn trên toàn thế giới về chương trình giáo dục nghệ thuật tranh tường hoành tráng.