Phòng giam là nơi chật chội với các tù nhân, còn trong mắt Michel Lapin, nó thuộc dạng tí hon.