Bị người yêu nói lời chia tay, tức giận, tối đêm đó, Phi đi mua xăng đến đổ trước nhà cô gái, khóa chặt cổng ngoài và châm lửa đốt...