B.Ngân (Theo BBC)

(Cadn.com.vn) - DruzhOK (Những người bạn nhỏ) là trang mạng truyền thông xã hội dành cho vật nuôi đầu tiên trên thế giới. Giống như facebook, chủ sở hữu cần đăng ký tên, giống, giới tính và tuổi của vật nuôi để có thể kết bạn. Họ cũng có thể bình luận về các bức ảnh vật nuôi được tải lên.

Mang truyen thong xa hoi cho vat nuoi - Anh 1