Mình nghĩ là chưng mật ong thì lành hơn bạn ah. Mình cũng đang khật khừ.. chán thế.. hy vọng bé con ko làm sao :( Chúc bạn mau khỏe!

Mình nghĩ là chưng mật ong thì lành hơn bạn ah. Mình cũng đang khật khừ.. chán thế.. hy vọng bé con ko làm sao :( Chúc bạn mau khỏe!