Trước sức ép của “cuộc đua sinh tử” giành giấy phép 3G, nhiều khả năng các mạng di động nhỏ sẽ có những động thái liên minh với nhau để cùng làm hồ sơ thi tuyển 3G.