Quả lựu đạn do Trịnh Ngọc Dạn (Quảng Nam) mang theo vào sân bay Chu Lai hôm 24/5 không có khả năng gây nổ, là do con gái ông nhặt trong vườn và muốn mang vào TP.HCM làm kỷ niệm sau chuyến thăm quê.