Anh Thái Phong, đang sống ở Bình Dương, mua iPhone 7 bằng tiền lẻ để dành đám cưới.

Nhật Nguyên - Duy Nguyễn