Nhà khai thác mạng GSM lớn nhất Hồng Kông, CSL đang sử dụng các trạm gốc theo công nghệ SDR (Software-Defined Radio: vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm) của ZTE để xây dựng một mạng 2G/3G tích hợp toàn bộ IP mà có thể nâng cấp phần mềm lên HSPA+ và thậm chí là LTE.