Bằng thủ đoạn dùng CMND giả và giả mạo chữ ký, đối tượng Phan Quang Huy Mẫn, sinh năm 1991 (Lâm Đồng) đã rút hơn 30 triệu đồng của ngân hàng Eximbank.

Mang CMND gia den ngan hang, rut 30 trieu dong trot lot - Anh 1

Đối tượng Phan Quang Huy Mẫn

Nguồn: ANTV

Nhóm PV ANTV -