Một màn nhảy cover quá chất trên nền nhạc hit 'Phía sau một cô gái' khiến mọi người không thể rời mắt của bạn nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

http://media.saostar.vn/2016/11/22/932051/phia-sau-mot-co-gai-ban-nam-nhay-cuc-hay-tai-pho-di-bo-ha-noi-.mp4/index.m3u8

Hưng Social