Trò chơi này thông thường là các thanh niên trẻ thành thị chơi nhiều. Các thanh niên vùng nông thôn do điều kiện kinh tế nên rất ít tiếp xúc với trò chơi này chứ chưa nói tới thiếu niên. Em học sinh lớp 10 đã có đam mê và lắp ráp, bay thành công mô hình Su-30 đã nhận được nhiều thành viên cộng đồng mạng ủng hộ và khích lệ.

Nguồn clip: Facebook