Lữ đoàn pháo binh 45, thuộc Binh chủng pháo binh, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những đơn vị sở hữu nhiều loại trang thiết bị, khí tài hiện đại.

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 1

Hệ thống pháo mặt đất của Lữ đoàn pháo binh 45 - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 2

Một số trang thiết bị của lữ đoàn - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 3

Pháo tự hành Su-152 - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 4

Pháo tự hành Su-122 với khả năng lội nước - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 5

Quân trang, quân dụng của các chiến sỹ pháo binh - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 6

Các vật dụng, khí tài trang bị cho chiến sỹ pháo binh - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 7

Các hệ thống pháo kéo D20 152mm của Lữ đoàn pháo binh 45 - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 8

Nhà kho chứa các loại pháo tự hành Su-152, Su-122 - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 9

SU-152 được trang bị khẩu pháo 152mm cực kỳ uy lực - Ảnh: Tùng Đinh

Man nhan loat 'dai bac' hien dai cua Lu doan 45 Viet Nam - Anh 10

Pháo tự hành Su-122 trang bị pháo cỡ nòng 122mm- Ảnh: Tùng Đinh