Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Ưng Đại Vệ, Phạm Hương, Trấn Thành, Vũ Cát Tường … vì “phải lòng” bài hát này đã không ngần ngại cover.

Gia Thông