Người nghệ sĩ đường phố thể hiện khả năng chơi nhạc bằng những chiếc cốc đựng nước đã gây được sự chú ý tò mò của người qua đường.

Video: Màn chơi nhạc tuyệt đỉnh bằng những chiếc cốc đựng nước:

Nguồn video: YouTube/Rumble Viral.