Man chan cua so co kha nang thu toi da nang luong Mat Troi - Anh 1

Một công ty Mỹ chế tạo cửa sổ với màn chắn làm từ pin Mặt Trời đơn tinh thể, có thể tự động điều chỉnh để tối ưu năng lượng thu từ Mặt Trời.

Theo Tử Quỳnh (Video: Next Video)/vnexpress.net