(VOH) - 65 năm được Đảng, Bác Hồ trực tiếp tổ chức, xây dựng, rèn luyện và giáo dục, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành lực lượng ưu tú, nòng cốt, luôn sát cách cùng Đảng, cùng nhân dân, cùng dân tộc đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Trang sử vàng của quân đội ta là trang sử của một dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng. Trang sử ấy được viết bằng máu của bao thế hệ những người lính dũng cảm, cao thượng, hiến dâng thân mình vì độc lập tự do.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ở Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới (1950) Từ khi ra đời cho đến nay, Quân đội ta luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của mình, trong gian nan, trong binh lửa càng tỏ rõ ý chí của bộ đội Cụ Hồ, đó là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân công tác. Và trong mỗi một sứ mệnh được giao, quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện sống động hình ảnh bộ đội của dân và vì nhân dân. Thời chiến cả nước ra trận, toàn dân là lính, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ là biểu tưởng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Từ trong chiến đấu, quân đội ta đã lập nên những chiến công hiển hách. Những đóng góp to lớn và sự hy sinh anh dũng của người lính nơi chiến trận đã vun bồi phù sa, dệt những mùa xanh và dựng những tượng đài đến mai sau. Hiếm có quân đội ở đâu như quân đội nhân dân Việt Nam, nhân dân gọi người lính bằng cụm từ giản dị mà vô cùng đẹp đẽ: “ Anh bộ đội Cụ Hồ”. Một cụm từ hàm chứa cả một biểu tượng, với những từ viết hoa: Nhân – Trí – Dũng. Chặng đường 65 năm qua, đi từ 2 cuộc chiến tranh vệ quốc đến thời bình hôm nay, không một giây phút nào quân đội nghỉ ngơi, người lính thong dong, mới ngẫm thấy, hình ảnh Quân đội nhân dân Viêt Nam thật xứng đáng và tròn vẹn trong trái tim của Tổ quốc và nhân dân. Hơn 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, thành tựu của Đảng của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng có ý nghĩa to lớn, trong đó có đóng góp quan trọng của quân đội ta. Hình ảnh cảm động nhất và có sức lan tỏa mạnh mẽ, ai cũng thấy, cũng hiểu và trân trọng, đó là, ở mọi miền biên cương, hải đảo của Tổ quốc, màu áo xanh của người lính là vầng sáng ấm áp, là chỗ dựa vững chãi của nhân dân và các cấp Ủy - chính quyền địa phương: Ở đó, người lính tham gia xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, giúp dân trong hoạn nạn, thiên tai và bộ đội Cụ Hồ đền ơn trả nghĩa nhân dân vùng căn cứ cách mạng: làm đường, dựng nhà, dạy chữ, khám chữa bệnh cho dân. Thực tiễn chứng minh, đất nước ta đang đứng trước nhiều vận hội và cả thách thức: Thiên tai luôn rình rập, kẻ thù không từ bỏ âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, để luôn là lực lượng đi đầu, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc toàn dân vững mạnh, quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, những người lính hôm nay cần phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng đội quân công tác, đội quân sản xuất. Nhất là ở những địa bàn khó khăn, thiếu thốn, Bộ đội Cụ Hồ phải xung kích, tham mưu, cùng Đảng và chính quyền các cấp tích cực tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt, mở rộng các khu kinh tế quốc phòng, góp phần đem lại trù phú, ấm no cho nhân dân các vùng đất biên cương, hải đảo xa xôi của tổ quốc. Gốc của quân đội và truyền thống của quân đội là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và hy sinh, mỗi người lính trong thời bình phát huy truyền thống của thế hệ cha anh, rèn sắc hơn ý chí, phẩm chất, năng lực, đặc biệt phải xây dựng tình đoàn kết quân dân thấm vào máu thịt. Gắn bó với Đảng, với nhân dân, Quân đội ta, quân đội do Bác Hồ sáng lập sẽ vững vàng trong mọi thế trận, tình huống. Trong mọi thời kỳ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững chủ quyền Quốc gia, sứ mệnh cao cả ấy đặt lên vai người lính. Đấy là vinh quang và cả những nhọc nhằn gian khổ, hy sinh. Truyền thống anh hùng và những kinh nghiệm của 65 năm được trui rèn trong lửa đỏ cho chúng ta một niềm tin yêu lớn lao, Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi người lính Cụ Hồ mãi xứng đáng là phên giậu, là tường thành vững chãi, giữ bình yên non sông Tổ quốc./. Bích Liên