Tại lễ trao Giải Báo chí TPHCM lần thứ 26 năm 2008, nhiều nhà báo đoạt giải đã chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của các tác phẩm đoạt giải cũng như những suy nghĩ tâm huyết với nghề