Nữ ca sĩ mới ly dị chồng bị cáo buộc và đã bắt các con thực hiện các nghi thức của đạo Kabbalah mà cô vốn tôn sùng.