Tính cho tới hết tháng 9/2016, Vietcombank đã đạt hơn 6.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% so với cùng kỳ 2015.

Mac su co khach hang mat tien, loi nhuan Vietcombank van tang manh - Anh 1

Tình hình kinh doanh của Vietcombank đang rất khả quan.

Thông tin này đã được Vietcombank đưa ra trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016. Theo đó, tình hình kinh doanh của ngân hàng này đang rất khả quan tính từ đầu năm với các chỉ số kinh doanh đều tăng mạnh.

Cụ thể, trong quý 3/2016, thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 4.488 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Lãi từ dịch vụ tăng hơn 18%, mang về cho ngân hàng này hơn 521 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong khi lãi chứng khoán tăng 203 tỷ đồng thì hoạt động chứng khoán đầu tư lại báo lỗ. Do trong 3 tháng vừa qua, Vietcombank đã trích lập 1.510 tỷ dự phòng rủi ro tín dụng nên lợi nhuận sau thuế đã giảm còn 1.641 tỷ đồng, nhưng vẫn tăng 39,6% so với cùng kỳ.

Tính tổng từ đầu năm tới hết tháng 9/2016, tổng tài sản của Vietcombank đạt 737.000 tỷ đồng, tăng 9,4% so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 447.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5%. Tiền gửi của khách hàng đạt 573.000 tỷ đồng, tăng 14,3%. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 6.326 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian qua, uy tín của Vietcombank đã bị ảnh hưởng mạnh khi xảy ra hàng loạt sự cố khách hàng bị mất tiền qua tài khoản. Tiêu biểu là trường hợp của khách hàng Hoàng Thị Na Hương bị mất 500 triệu đồng sau 1 đêm vào tháng 8/2016 hay mới đây nhất là 2 khách hàng khác bị mất số tiền vào khoảng 30 triệu đồng.