Người tiêu dùng Việt Nam nói chung và ở các thành phố, thị xã nói riêng đã có thói quen vào siêu thị hoặc các Mini shop để xem, mua sắm hàng hóa. Tại đây, mọi người đều có thể thấy một dãy số dưới một dãy vạch đậm nhạt dài, ngắn khác nhau, được in trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên một tem dán phần ngoài bao bì đóng gói của sản phẩm.

Trong quản lý hàng hóa, người ta gọi dãy số và dãy vạch đó là mã số-mã vạch. Mã số hàng hóa (Article Number Code) là ký hiệu bằng một dãy chữ số nguyên thể hiện như một thẻ để chứng minh hàng hóa về xuất xứ sản xuất, lưu thông của nhà sản xuất. Bởi vậy, mỗi loại hàng hóa sẽ được in vào đó một dãy số duy nhất. Đây là một sự phân biệt sản phẩm hàng hóa trên từng quốc gia khác nhau. Còn mã vạch hàng hóa (Bar Code) là hình ảnh tập hợp ký hiệu các vạch (đậm, nhạt, dài, ngắn) thành nhóm vạch và định dạng khác nhau để các máy đọc gắn đầu Laser (như máy quét Scanner) nhận và đọc được các ký hiệu đó. Bằng công nghệ thông tin, các mã vạch này được chuyển hóa và lưu trữ vào ngân hàng Server. Mã vạch sẽ được trình bày kèm theo mã số và tập hợp thành những hình ảnh và ký tự số tạo nên thang số được gọi mã số, mã vạch hàng hóa. Nhờ mã số, mã vạch, trong mỗi quốc gia, các doanh nghiệp, nhà cung cấp sẽ thuận lợi khi quản lý, phân phối, biết được xuất xứ, nguồn gốc của mỗi loại sản phẩm. Trong giao lưu thương mại quốc tế sẽ tránh được các hiện tượng gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng; sản phẩm hàng hóa có thể lưu thông toàn cầu mà vẫn biết được lai lịch của nó. Trong giao dịch mua bán, kiểm soát được tên hàng, mẫu mã, quy cách, giá cả xuất, nhập kho hàng không bị nhầm lẫn và nhanh chóng, thuận tiện. Ở nước ta, việc đăng ký và cấp mã số, mã vạch cho doanh nghiệp để gắn trên sản phẩm đều do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản lý, phân phối cho các tổ chức hợp pháp khác thực hiện hoặc cấp trực tiếp cho doanh nghiệp. Đối với các sản phẩm do Việt Nam sản xuất, đi theo mã vạch là mã số có 3 chữ số 893. Các nước khác như Trung Quốc có mã số 690, Xin-ga-po có mã số 888, Vương quốc Anh có mã số 50, các quốc gia Bắc Mỹ thì đăng ký mã số (UPC) của Hoa Kỳ. Lê Bá Duy