Có hai nguyên nhân, một là, nếu có bất kỳ hư hại nào xảy ra trên điện thoại cũng làm cho khả năng chống nước mất tác dụng; và hai là vấn đề chi phí.