Trong đó lưu ý, dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Đa dạng hình thức dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện tiếng Anh.

Luu y trong day hoc tieng Anh tai Gia Lai nam hoc 2016 - 2017 - Anh 1

Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục để có thể bố trí đủ cho học sinh lớp

3, 4, 5 học 4 tiết/tuần, tăng cường tiếng Anh trên 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5 ở nơi có điều kiện đủ về cơ sở vật chất, giáo viên đạt trình độ B2 trở lên.

Ở những trường chưa đủ điều kiện nói trên thực hiện giảng dạy Tiếng Anh tiểu học như một môn học tự chọn. Khuyến khích cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh (chỉ bắt đầu từ học kỳ II, lóp 1).

Trong năm học 2015-2016, Trường tiểu học Lê Quý Đôn đã triên khai xây dựng mô hình trường điển hình về dạy học ngoại ngữ. Trong năm học này khuyên khích mỗi phòng GD&ĐT có ít nhất một trường tiểu học tham gia xây dựng, triển khai mô hình trường điển hình về dạy học ngoại ngữ.

Về sách giáo khoa, tài liệu, phương tiện giảng dạy: Thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng Anh tiểu học, chịu trách nhiệm về kết quả học tập của học sinh.

Đối với các lớp đủ điều kiện để triển khai theo Đề án dạy học ngoại ngữ học theo giáo trình Tiếng Anh 3,4,5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đối với các lớp dạy tiếng Anh theo hình thức tự chọn, chọn giáo trình đã được Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng: Tiếng Anh 3,4,5; Family and Friend; First Friend (lóp 1.2); Let'Go.

Các giáo viên đạt chuẩn về năng lực tiếng Anh, đã được bồi dưỡng về dạy học tiếng Anh tiểu học phải được bố trí dạy Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học hệ 10 năm.

Các giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học thì được bố trí đi học để đạt chuẩn trước khi phân công dạy học.

Trong quá trình giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, không bố trí cho giáo viên dạy học. Chỉ bố trí dạy học với giáo viên đạt bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Thực hiện tinh giản biên chế với giáo viên đã được tạo điều kiện thuận lợi đi bồi dưỡng mà vẫn không đạt yêu cầu.