(Danong.com) Lưu Đức Hoa ký một hợp đồng thu âm trị giá 26 triệu USD với công ty East Asia Music.