Mình đang có người dì bị bệnh này, mới phát hiện nhưng do không biết nơi giờ mới đi khám thì phát hiện và đang ở giai đoạn cuối. Mọi người ơi, nếu ai biết bệnh này làm ơn giúp mình thông tin và địa chỉ nào khám bệnh chữa trị tốt. Mong tin và cảm ơn mọi...

Mình đang có người dì bị bệnh này, mới phát hiện nhưng do không biết nơi giờ mới đi khám thì phát hiện và đang ở giai đoạn cuối. Mọi người ơi, nếu ai biết bệnh này làm ơn giúp mình thông tin và địa chỉ nào khám bệnh chữa trị tốt. Mong tin và cảm ơn mọi người nhiều lắm!