Mặt bằng lương tối thiểu sẽ chính thức được tăng từ 1/1/2017. Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng tùy vùng.

Luong toi thieu vung tang tu 1/1/2017 - Anh 1

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Từ ngày 1/1/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

- Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

- Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng

- Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng

- Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng