Nhà báo liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng nằm trong số những nhà nhiếp ảnh chiến tranh lớn của thế kỷ XX sẵn sàng đem tính mạng của mình để đổi lấy những bức ảnh máu lửa, chân thật.

Luong Nghia Dung - Nha nhiep anh cua Truong Son - Anh 1