(ATPvietnam.com)-ATPvietnam.com cung cấp thông tin chi tiết về KLGD và Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên HaSTC trong tuần qua ở bảng dưới đây để các nhà đầu tư có thêm cơ sở tham khảo