(Chinhphu.vn) – Từ ngày 1/7/2013, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng. Cổng TTĐT Chính phủ nhận được một số thắc mắc, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có được điều chỉnh lương, trợ cấp theo mức lương cơ sở này không, nếu được thì tính từ thời điểm nào?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH -BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở cấp huyện, ở cấp xã và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở này được tính hưởng kể từ ngày 1/7/2013, thay thế mức lương tối thiểu chung quy định trước đây.

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 quy định tăng thêm là 9,6% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và được điều chỉnh tăng kể từ ngày 1/7/2013. Theo Nghị định này thì hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2013.

Với quy định trên, người đang hưởng lương hưu sẽ được tăng thêm 9,6% so với mức lương hưu của tháng 6/2013 (tương ứng với mức tăng của tiền lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng so với mức tiền lương tối thiểu trước đây là 1.050.000 đồng/tháng) kể từ ngày 1/7/2013 và từ khi có hiệu lực thi hành của Nghị định, cơ quan BHXH sẽ thực hiện điều chỉnh mức hưởng theo quy định để trả lương hưu hàng tháng cũng như khoản tiền truy lĩnh lương hưu tăng thêm của các tháng chưa được hưởng.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Từ 1/7/2013, tăng lương cơ sở lên 1.150.000 đồng/tháng

- Tăng lương hưu, trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Từ khóa: 66/2013/NĐ-CP , 73/2013/NĐ-CP