(ATPvietnam.com) - Đâu là những cổ phiếu được đặt mua nhiều nhất từ đầu tháng 11, đâu là những cổ phiếu ít người "nhòm ngó" nhất? ATP cung cấp thông tin chi tiết về lượng đặt mua từng loại cổ phiếu.