(ATPvietnam.com) -Đâu là những cổ phiếu được đặt mua, bán nhiều nhất từ đầu tháng 3/2008, đâu là những cổ phiếu ít và nhiều người quan tâm nhất? ATPvietnam cung cấp thông tin chi tiết về lượng đặt mua, bán từng loại cổ phiếu.