Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết công chức mới tuyển dụng hưởng mức lương nào? Trường hợp có bằng thạc sĩ, tiến sĩ vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước thì có được hưởng lương tương ứng với trình độ không? PHẠM ANH THƯ (Quảng Bình)

Trả lời: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực từ ngày 1-5-2010 quy định: Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Đối với những người đã được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước, sau đó mới có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì không áp dụng quy định này vì không thuộc đối tượng thu hút, ưu tiên khi tuyển dụng công chức. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm hoặc là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đội viên thanh niên xung phong từ đủ 12 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.