Ngày 28.3.2008, Tòa phúc thẩm, Tòa án Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm vụ các cựu "quan chức" Thanh tra Chính phủ liên quan đến vụ tiêu cực khi tiến hành thanh tra các công trình ngành dầu khí. Sau khi xem xét các kháng cáo cũng như công văn của Thanh tra Chính phủ xin xem xét giảm nhẹ, quá trình cống hiến của  bị cáo...